Ieperse Dierenartsen

Strak webdesign Ieperse Dierenartsenkring
Strak webdesign Ieperse Dierenartsenkring

De Ieperse Dierenartsenkring was op zoek naar een platform voor hun ledenbeheer. Dit platform werd gekoppeld aan hun bestaande website.

De motor van dit platform is WordPress in combinatie met WooCommerce (webshop). Tom Broucke programmeerde verschillende plugins naar de wens van de klant.

De belangrijkste plugin is de activiteitenplugin. De beheerders van de website maken zelf een activiteit aan. Dit is een ‘custom post type’. Hier kunnen ze een datum, locatie, sprekers, … aan toevoegen. Ze kunnen ook tickets toevoegen aan de activiteit. Wanneer een ticket wordt toegevoegd, wordt er in feite een product aangemaakt in de webshop (de gebruikers zien dit niet op deze manier).

De activiteitenplugin heeft nog een extensie om deelnemers van de activiteit te controleren en registraties aan te passen.

Daarnaast werd er ook een plugin voor het lidgeld geprogrammeerd. De beheerder kan een product “lidgeld” toevoegen. Sommige rollen kunnen worden vrijgesteld van het lidgeld. Alle andere rollen moeten eerst het lidgeld betalen vooraleer ze zich kunnen inschrijven voor een activiteit. Dit product wordt automatisch aan het winkelmandje toegevoegd.

Een derde custom plugin is een link met MailChimp. Elk nieuw lid wordt automatisch toegevoegd aan een lijst in MailChimp. De beheerder kan dan op basis van rol/deelname aan een bepaalde activiteit/lidgeld al dan niet betaald,.. segmenten aanmaken in de MailChimp lijst. Op die manier kan er heel gemakkelijk een nieuwsbrief verstuurd worden naar bepaalde groepen mensen.Kenmerken van dit project


Ga naar iepersedierenartsen.be