Bedrock Multisite WP_CONTENT_URL

When using Bedrock in a WordPress multisite setup, media URLs point to the main site’s domain (eg. example.com/app/uploads/sites/2/2022/10/image.jpg). You can change the media domain to the subsite’s domain (eg. subsite.example.com/app/uploads/sites/2/2022/10/image.jpg) by updating config/application.php. Replace by

Overtuigd?

Neem dan contact op voor een offerte of vrijblijvend gesprek.
Stuur een e-mail naar [email protected] of maak gebruik van het contactformulier.